Pediatri İşitme Kaybı

Anasayfa » Pediatri İşitme Kaybı

PEDİATRİ İŞİTME KAYBI

Çocukların tüm ses dünyasına erişmelerini sağlamak, onların hayatlarını en iyi şekilde yaşamalarını sağlayacak ilişki ve becerileri geliştirmeleri için önemlidir. Oynamak, etkileşim kurmak, öğrenmek, iletişim kurmak ve nihayetinde başarılı olmak için sağlıklı bir işitme sistemleri olması gerekir.

Çocuğunuz işitme cihazı kullanması gerektiği bilgisini öğrendiğinizde bu; hem sizler hem de çocuğunuz için kabul etmesi zor bir durumdur.Klinik işitme merkezi olarak çocukların işitme becerilerini geliştirmelerine son teknoloji işitme cihazları ile yardımcı olurken, sizlere de çocuğunuzun gelişimi için neler yapabileceğiniz konusunda destek veriyoruz.

Çocuklarda İşitmeyi Anlama

 • Bir çocuğun, okul eğitimine hazır olması için dört yaşına kadar 45 milyon sözcük işitmesi gerekir.Çocuğun işittiği sözcük ve sohbetlerin miktarı, beyin gelişimini etkiler ve kelime dağarcığının buna bağlı olarak da akademi başarılarının gelişimine yardımcı olur
 • Sohbetlerin sayısı kadar, kullandığınız dilin çeşitliliği ve karmaşıklığı ve çocuğunuzun bunu ne kadar netlikte duyabildiği de akademik başarısı, bilişsel ve sosyal gelişimi için önemlidir.
 • Çocuk ve bebeklerde kulakları beyne açılan kapılar ve işitme kaybını da bir kapı problemi olarak düşünebiliriz. Sesler olması gerektiği şekilde beyne ulaşmazsa beyin gelişemez ve kayıt edemez.Sesleri işitmediklerinde çocuklar, “komut ve tepki”sohbetlerinin tüm gelişimsel faydalarından mahrum kalırlar.
 • Pediatri de komut-tepki mekanizmasının gelişimi önemlidir. Karşılıklı etkileşim ve sohbetler bu mekanizmanın temelini oluşturur. Gelişimsel faydalarla dolu olan bu mekanizma nöral bağlantıları uyarır, beyin yapısını şekillendirir ve iletişim becerileri ile sosyal becerilerin gelişimini destekler.Bu etkileşimler çocukların merakını uyandırır ve yaşadıkları dünyayı keşfetmeleri için motive eder, anlamalarına yardımcı olur.

Çocuğunuz verilen komutları düzenli olarak “alamıyorsa” (veya etraftaki seslere veya sizin sözcüklerinize uygun yanıt vermiyorsa) bu, dikkatini vermemesinden kaynaklı olabilir. Ancak tutarsız “geri bildirimler”, düzgün işitememenin belirtisi olabilir. Çocuğunuzun davranışındaki değişiklikleri ve işitme zorluğunu gösterebilecek ipuçlarını anlayabilmek önemlidir.

Bebeklerde İşitme Kaybı Belirtileri

 • Doğumundan itibaren seslere tepki vermemesi,
 • Ani seslerde sıçrama, gerilme refleksinde bulunmaması,
 • 6.Ayda gerçeklesmesi beklenen ses kaynağına yönelimin olmaması

Bebeklerde işitme kaybı tüm devlet ve özel hastanelerde işitme taraması belirlenir.

Çocuklarda İşitme Kaybı Belirtileri

 • Söylenenlere tepki vermemesi
 • İnsan sesi veya diğer yabancı seslerin nereden geldiğini algılamaması
 • Yaşıtlarından geç konuşması veya hiç konuşamaması
 • Kelimeleri söylerken duraksaması
 • Televizyon, bilgisayar, tablet vb araçları yüksek sesle izleme ihtiyacı duyması
 • Grup konuşmalarında zorlanması
 • Akademik başarıda düşüş

Çocuklarda işitme kaybı birçok hastane ve klinikte yapılan çeşitli işitme testleri ile belirlenir.

Erken teşhis önemlidir

Bebekler ve çocuklarda erken teşhis ile gerekli işitme desteğinin sağlanması çok önemlidir. Pediatrik dönemde, sese maruz kalmadan yaşanılan süre arttıkça konuşma becerisi yeterli düzey de olmaz veya hiç konuşmayabilir. Konuşma becerisinde duraksama, gerileme, dil bilgisi bozukluğu, artikülasyon sorunları, zayıf iletişim becerilerine neden olabilir. Duygusal gelişim ve yaratıcılık yeteneği de bu süreçte olumsuz etkilenebilir. Tüm bu faktörler, zaman içerisinde çocuğun entelektüel becerilerinin azalmasına neden olarak çocuğun akademik başarısını, hayat içerisindeki sosyo-ekonomik durumunu olumsuz etkiler. Arkadaşları ve çevresi ile rahat iletişim kuramayan bir çocuk sosyal olarak kendini yalnız hisseder.

Klinik İşitme Merkezi olarak çocuklar gelişmiş birçok işitme testini yapabilmekteyiz. Daha fazla bilgi için kliniğimizi ziyaret edin veya bize ulaşın.

Çocuklarda İşitme Testleri Nasıl Yapılır?

İşitme testi, işitme kaybının olup olmadığını, bir veya her iki kulağın da etkilenip etkilenmediğini, işitme kaybının türünü, işitme kaybının derecesini, işitme kaybının tıbbi olarak veya işitme teknolojisiyle (örneğin işitme cihazları, koklear implantlar ve yardımcı teknoloji) tedavi edilip edilemeyeceğini ve bu işitme kaybının çocuğunuzu ve onun iletişim becerisini etkileyip etkilemeyeceğini belirlemeye yardımcı olur.

Ülkemizde bebekler tüm devlet ve özel hastanelerde, hem OAE ile hem de İşitsel Beyinsapı Cevapları (ABR) testlerinin tarama versiyonları ile hızlı bir şekilde 3. Basamak hastanelere yönlendirilmekte ve uygun klinik test ve değerlendirmeler ile işitme kaybı olup olmadığı net bir şekilde saptanabilmektedir. Doğum sonrası Yeni Doğan İşitme Taramasını mutlaka yaptırılmalıdır

Çocuklarda ise işitme değerlendirmesi; İşitsel Beyinsapı Cevapları (ABR), orta kulak hacim değerlendirmesi (akustik immitansmetri), iç kulağın işitsel cevapları (otoakustik emisyon) gibi objektif ölçümlerle yapılır. Davranışsal gözleme dayalı, görsel pekiştireçli işitme testi de yöntemlerden biridir. Eğer çocuk 3 yaş üzeri ise oyun odyometrisi de yapılmaktadır.

İşitme taramaları

İşitme taraması genellikle sadece çocuğun işitmesinin normal bir seviyede olup olmadığını gösterir. Tarama prosedürleri hızlı, güvenilir ve ağrısızdır. Çocuk tarama testini geçemezse daha ayrıntılı bir değerlendirme için sevk edilir.

Objektif işitme testleri

Bu testler, çocuğunuzun, bir sesi duyduğunda yanıt vermesini veya katılmasını gerektirmez. Bu testler genellikle bebekler ve küçük çocuklar, gelişim bozukluğu olan çocuklar, işbirliğinde bulunmayan çocuklarda, diğer testlerin tutarlı veya güvenilir olmadığı durumlarda ve davranışsal testleri doğrulamak için kullanılır.

 • İşitsel Beyin Sapı Yanıtı (ABR) – Kulaklıkla kulaklara ses verilir ve seslere verilen yanıt kaydedilir. Bu kayıtlar analiz edilir ve işitme hassasiyetinin bir değerlendirmesi yapılır.
 • Otoakustik Emisyonlar (OAE’ler) – OAE’ler, işitme organı (koklea) içerisindeki işitme kıllarının fonksiyonu hakkında bilgi sağlar. Küçük bir uç ile kulağa ses gönderilir ve kokleadan gelen ses yanıtı mikrofonla kaydedilir.
 • Timpanometri  Bu test türü kulak zarı ve orta kulağın ne kadar iyi çalıştığı konusunda bilgi sunar. Kulağa hafif bir hava üflenir ve hava basıncındaki değişikliğe yanıt olarak kulak zarının hareket miktarı kaydedilir. Bu test kulak zarında bir delik olup olmadığını veya orta kulakta sıvı olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.

Davranışsal işitme testleri

Davranışsal testler çocuğunuzun farklı frekanstaki sesleri nasıl işittiği ve onlara nasıl yanıt verdiğine ilişkin bilgi sağlar. Sesler kulaklık veya hoparlörler yoluyla verilir. Odyolog çocuğunuzun verilen en yumuşak seslere tepkilerini inceler ve kaydeder ve bunları odyogram adlı bir grafik üzerinde gösterir.

Büyüme ile beraber çocuğunuzun işitme seviyesi ve ihtiyaçları değişecektir bu sebeple işitme testini düzenli yaptırmak önemlidir. Kliniğimizde işitme testi yaptırmak için Randevu Alın.

 

Çocuklarda İşitme Kaybı Türleri ve Tedavileri

 

İletim tipi işitme kaybı

Dış veya orta kulak sorunundan kaynaklanan işitme kaybı iletim tipi işitme kaybı olarak adlandırılır. İletim tipi işitme kaybında iç kulak normal şekilde çalışır ancak sesin iç kulağa ulaşmasını engelleyecek şekilde dış veya orta kulağı etkileyen bir hasar veya engel vardır. Zaman zaman sertleşmiş kulak kirleri, kulağa kaçan yabancı cisimler, dış kulak enfeksiyonları, orta kulak enfeksiyonları, kulak zarı delinmesi veya kemikçiklerin kireçlenmesi vb nedenler dış kulağın sesi iletmesine engel olabilmektedir. İletim tipi işitme kayıpları cerrahi müdahale, ilaç kullanımı vb şekilde tedavi edilebilir. Tedavi edilemeyen işitme kaybı olduğu durumlarda uygun cihaz kullanılarak fayda sağlanabilir.

Sensörinöral işitme kaybı

İç kulaktaki tüy hücrelerinin hasar görmesi ile sensörinöral işitme kaybı oluşur. Koklea (sensöri) veya beyne giden işitme yollarının çalışmamasından kaynaklanır ve genellikle doğumdan itibaren mevcut olur. Yüksek müzik veya gürültüye sürekli maruz kalma ya da işitmeye zarar verebilen ilaç kullanmanın bir sonucu olarak da gelişebilir. Sensörinöral işitme kaybı kalıcıdır ve ilaç veya cerrahi işlemle tedavi edilemez. Çoğu durumda işitme cihazları veya koklear implantlar işitme desteklenir.

Gürültüye bağlı işitme kaybı tamamen engellenemez olan tek işitme kaybı tipidir. Sesler, kısa süreyle dahi aşırı yüksek olduğunda veya yüksek ve uzun süreli olduğunda zarar verebilir. Gürültüyü azaltmak, koruyucu cihazlar kullanmak, gürültülü ortamdan çocuğu uzaklaştırmak alabileceğiniz önlemlerdir.

Karışık (mikst) tipitme kaybı

Bazen hem dış veya orta kulağı hem de iç kulağı (koklea) etkileyen faktörlerin bir kombinasyonu ortaya çıkar ve karışık tip işitme kaybı yaşanır. Bu karma işitme kayıplarına mikst tip işitme kaybı da denir.İletim tipi işitme kaybının tedavisi sonrasında uygun cihazlandırma yapılmalıdır.

Kronik akıntı ve enfeksiyon sorununa sahip pediatrik vakalarda ise açık uygulama ile işitme cihazı uygulanması önerilmektedir.
İletim tipi işitme kaybı veya ileri düzeyde ve ağır sensörinöral işitme kaybı olan ve işitme cihazından fayda göremeyen çocuklar için koklear implant uygulaması önerilir.

İşitme cihazı desteği alınabildiğinde çift taraflı işitme cihazı kullanılır. Bunun nedeni, iki kulağında da işitme kaybı olan çocukların gelen sesleri beyinde 3 boyutlu işleyebilmesi için iki kulaktan da sesli uyarıya ihtiyaç duymalarıdır.Koklear implant her iki kulağında da işitme bozukluğu olan çocuklarda kullanılamadığı durumlarda da çok ileri derece kayıplı olan kulaklarında işitme cihazı kullanılır.

Çocuklar eşsizdir ve işitmesine destek olacak teknoloji de tamamen çocuğunuza özel seçilmelidir.Klinik İşitme Merkezi uzmanları size ve çocuğunuza en iyi rehberliği vermeye hazırdır. Merkezimizde dünyada pediatri alanında başarısı ile bilinen Phonak pediatri işitme cihazları ile her çocuk için uygun bir çözüm bulunmaktadır. İşitme uzmanımız ile tüm seçenkeleri görüşmek için randevu talep edin.

Çocuğunuza yardımcı olmak için neler yapabilirsiniz ?

40 yılı aşkın süredir çocukların işitme kaybı ihtiyaçlarına odaklanan Phonak işitme cihazları, çocuğunuzun sağlıklı işitmesi için gerekli desteği karşılayacaktır. İşitme cihazını taktıktan sonra sıra başarılı öğrenme, okuryazarlık ve sosyalleşme konusunda mümkün olan en iyi imkanları sağlamak için yapabileceğiniz basit şeylere gelir. –

 • İşitme cihazlarını çıkarmayın- Uygun cihaz takılmış ve işitme cihazlarını sürekli olarak (günde en az 10 saat) kullanan çocuklarda daha iyi konuşma ve dil sonucu elde edilmektedir.Başta alışması biraz zaman alabilir ama sonrasında kendisi sesleri duyabilmesi ve rahatlaması ile kulağından hiç çıkarmak istemeyecektir.
 • Daha fazla konuşun – Erken yaşlarda daha fazla konuşma dili duyan çocuklar büyüdükçe okul ve dil kapasitesi açısından daha iyi hazırlanmaktadır.Ona mümkün olan her şekilde (şarkı söyleyerek, konuşarak, hikaye okuyarak, çocuk şiirleri öğreterek, müzik dinleterek) kısacası dil bakımından zengin bir ortam sunarak mümkün olduğunca fazla kelimeyle karşılaşmasını sağlayın. Yüz mimikleri ile gülümseyerek konuşmanız daha çok ilgisini çekecektir.
 • Sesli okuyun – İnsanlar dinlemeye ve konuşmaya programlıdır ancak okuma içgüdüsel değildir. Bu nedenle sesli okuma çocuğunuz için son derece önemlidir. Hikaye kitapları çocuğun kelime dağarcığına önemli düzeyde katkı sağlar ve hikayeler dinleyerek büyüyen çocukların iki kat daha fazla yeni kelime öğrendikleri kanıtlanmıştır. Okuma aynı zamanda işitme kaybı olan çocukların yeni fikirler ve bakış açıları öğrenmelerine ve konuşma becerileri elde etmelerine olanak sağlar.
 • Birlikte müzik dinleyin – İşitme kaybı olanlar dahil olmak üzere tüm bebek doğal olarak müzikten etkilenirler. Müzik erken dinleme becerilerine ve beyinde dil ve öğrenmeden sorumlu işitme merkezinin gelişmesine yardımcı olur. Müzik aktivitelerine erken ve sürekli bir şekilde katılması çocuğunuzun gürültüde dinleme becerisinin gelişmesine yardımcı olabilir.
 • Dinleyin – En iyi iletişim karşınızdaki kişi sizi dinleyip konuştuğunda gerçekleşir, – Çocuğunuzu dinleyin ve cevap vermesi için bekleyin.
 • Motive Edin– Yorum yaparak, merakla yaklaşarak, bilgi isteyerek, ilgi göstererek onları destekleyin.

Phonak çocuğunuzun işitme yolculuğuna sağladığı ürünlere ek olarak onun ilgisini çekecek karakter ve oyun portalları ile de destek olur. Çocukların işitme sistemleri daha rahat hissetmeleri için Leo karakterinin maceraları ve boyama kitaplarını merkezimiz uzmanlarından talep edebilirsiniz.

The Listening Room™ ise işitme kaybı derecelerinden bağımsız olarak her yaştan çocuğun konuşma dili ve dinleme becerilerinin gelişimini destekleyen ve tetikleyen ücretsiz ve eğlenceli aktiviteler ve kaynaklardan oluşan bir web sitesidir. 

Merkezimizde uygulanan Phonak ürünleri gençlere yönelik tüm kablosuz bağlantılar ile her türlü cihazlara bağlanabilecekleri, beklentilerini karşılayacak işitme çözümleri de sunmaktadır. Tüm sorularınız için bize ulaşın, bilgilerinizi bırakın randevu için sizi arayalım.RANDEVU OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYIN.